04/05/2021, 08:35

Trong tuần này, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch cho phép con em những người nhập cư được đoàn tụ với cha mẹ. Đây là những gia đình đã bị ly tán do chính sách dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.