25/12/2020, 20:16

Ngày 25/12, tại tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021.