05/06/2020, 07:02

Từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, Tiền Giang triển khai đầu tư trên 887 tỷ đồng nâng cấp tuyến đê biển Gò Công (huyện Gò Công Đông). Dự án  gồm nhiều hạng mục: xây dựng tuyến đê dự phòng, làm kè chắn sóng bảo vệ mái 8.322 m đê biển Gò Công đoạn xung yếu, bắc cầu qua cống Rạch Bùn, trải nhựa mặt đường trên chiều dài toàn tuyến đê biển 9.711 m; xử lý xói lở, sụp lún; xây dựng mới cống Rạch Gốc, cống Vàm Kênh,…. Dự án nhằm ứng phó trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, bảo vệ trên 37.000 ha đất canh tác các huyện, thị phía Đông: Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công, Chợ Gạo. Được triển khai thực hiện từ năm 2009, đến nay, địa phương đã kè lát mái được 5.122 m đê biển, bắc xong cầu qua cống Rạch Bùn cùng một số công trình quan trọng khác. Trong năm 2020, các đơn vị thi công đang thực hiện kè lát mái thêm 3.200 m đê biển còn lại