08/04/2021, 08:03

‘Nét chữ, nết người’ là một câu thành ngữ của cha ông với ngụ ý rèn chữ là luyện tâm, rèn chữ cũng như rèn người. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại ngày nay liệu quan niệm này có còn đúng khi mà việc viết tay dần trở nên hiếm hoi hơn bởi sự trợ giúp của các thiết bị công nghệ?