28/02/2021, 20:28

Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Rôs-côs-môs cho biết hôm nay, một tên lửa Sôi-uz đã đưa vệ tinh đầu tiên của Nga giám sát khí hậu của vùng Bắc Cực. Đây được xem là bước tiến mới của Nga trong công cuộc khẳng định chủ quyền và chinh phục Bắc Cực.