10/03/2020, 12:11

Ngày 10/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tổ chức hội nghị Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và triển khai phòng chống dịch COVID 19 trên tuyến biên giới giữa Việt Nam - Campuchia.