10/06/2021, 06:28

Sau một năm dài nằm yên trong cảng vì dịch COVID-19, chỉ vài tuần trở lại đây, liên tục các siêu du thuyền đã bắt đầu hoạt động trở lại. Mỹ và một loạt các quốc gia châu Âu đã thông báo mở cửa đón các siêu tàu du lịch đáp ứng các tiêu chuẩn về y tế. Các dấu hiệu cho thấy dịch vụ du lịch siêu du thuyền sẽ sớm hồi sinh sau đại dịch.