08/06/2021, 20:03 Hương Giang – Anh Văn

Cùng với chế độ lương thưởng, thì các quyền lợi BHXH chính là động lực giúp lực lượng công nhân yên tâm làm việc, để nuôi dưỡng nguồn nhân lực lâu dài, phục vụ sự phát triển của mình.. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, thì việc các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngành thực phẩm, tăng cường các chính sách chăm lo cho công nhân là một giải pháp nhân văn.