16/09/2020, 07:28

11 hội đồng thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020 đợt 2 đã cơ bản hoàn thành công tác chấm thi, sẵn sàng cho việc công bố kết quả thi vào 0h ngày 16/9 theo đúng kế hoạch.