01/05/2021, 08:38

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhu cầu đi du lịch, nghỉ dưỡng tại Nghệ An thường tăng cao. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ Nghệ An đã tăng cường các biện pháp phòng, chống đảm bảo theo đúng chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Tổng cục Du lịch nhằm đảm bản an toàn cho người dân và khách.