27/04/2021, 13:37

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định dừng các hoạt động lễ hội du lịch biển tại thị xã Cửa Lò và huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để đảm bảo việc phòng chống dịch COVID–19, hạn chế mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch COVID–19 trong cộng đồng khi tụ tập đông người.