29/04/2021, 08:09

Trong bối cảnh nước bạn Lào liên tục phát hiện những ca mắc mới Covid -19 lây nhiễm trong cộng đồng. Là địa phương có chung hơn 460km đường biên giới, Nghệ An đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua biên giới. Hệ thống phòng, chống dịch nhất là ở các huyện có biên giới giáp Lào đã được kích hoạt với mức độ cao nhất, sẵn sàng cho kịch bản có dịch xuất hiện ở trên địa bàn.