27/04/2021, 18:30

Làng Cossack nằm bên bờ vịnh Taman, là một trong những địa chỉ du lịch nổi tiếng ở miền Nam nước Nga. Hơn 200 năm trước, những người Cossack từ Kuban đã di cư đến sinh sống ở đây, tạo nên cuộc sống phồn thịnh và không gian văn hóa đặc trưng.