13/06/2021, 08:23

Thực hiện và chấp hành thông báo ngày 2/6 của chính quyền Đô thành Phnom Penh về việc giải tỏa và di dời một số nhà nổi và bè cá trên sông Tonle thuộc 6 quận ven sông, tính đến ngày 12/6, gần 1.000 hộ gia đình gốc Việt đã tuân thủ và tháo dỡ một số nhà bè để chờ tìm nơi tái định cư.