30/12/2020, 08:21

Từ nhiều năm nay, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ May mặc Người khuyết tật tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, đã trở thành địa chỉ học nghề của nhiều người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Giám đốc Công ty này, cũng là người khuyết tật, đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu và dạy nghề, tạo việc làm cho những người cùng cảnh ngộ.