22/11/2020, 17:08 Xuân Quý - Vỹ Thi

Việc gìn giữ và phát triển các làng nghề truyền thống hiện nay phụ thuộc rất lớn vào lực lượng lao động trẻ. Cũng chính những nhân tố trẻ đã làm mới hình ảnh của các sản phẩm truyền thống và đưa những sản phẩm này đến gần với người tiêu dùng hơn.