24/11/2020, 21:16

Những túp lều tạm tại Montreal là nơi những người vô gia cư tồn tại qua mùa đông lạnh lẽo này. Khác với mọi năm, ngoài nỗi lo về cái lạnh cắt da cắt thịt, những người vô gia cư năm nay còn tăng thêm nỗi lo dịch bệnh tại bùng phát về dễ dàng lây lan trong điều kiện thời tiết giá lạnh và điều kiện sống nghèo nàn.