21/06/2021, 18:38

Sau cuộc họp vừa diễn ra ngày 21/6, đại diện của các đơn vị tham gia Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo đã quyết định vẫn sẽ cho phép các khán giả vào sân dự khán các sự kiện trong khuôn khổ Olympic, nhưng không được vượt quá 10.000 người hoặc 50% sức chứa của địa điểm tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, quyết định này sẽ được thay đổi vào bất cứ lúc nào, tùy theo tình hình thực tế của dịch bệnh.