20/04/2021, 20:59

Sự khắc nghiệt của tự nhiên, thiên tai tiềm ẩn hay những vụ mất tích bí ẩn,... là lý do khiến các địa điểm này trở thành những nơi nguy hiểm nhất thế giới.