08/04/2021, 08:47

Hôm nay (8/4), kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV sẽ bước vào ngày làm việc cuối cùng. Đây cũng là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, với nhiều nội dung quan trọng đã được Quốc hội phê chuẩn và thông qua. Phóng viên Thu Phương có mặt tại Nhà Quốc hội, sẽ thông tin chi tiết tới nội dung của ngày làm việc đặc biệt này.