03/05/2021, 13:03

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, bắt đầu từ 0 giờ sáng nay, ngày 3/5, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội, các hoạt động dịch vụ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.