28/05/2021, 14:31

Ngày 28/5, tỉnh Ninh Bình đã thành lập tổ công tác liên ngành nhằm kiểm tra, kiểm soát tại các đầu mối giao thông, điểm dừng đỗ của xe chở khách đường dài để kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh.