28/11/2020, 21:55

Từ giữa tháng 8 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã và đang bùng phát ở tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với diễn biến phức tạp. Hiện dịch bệnh đã xảy ra ở 97 trong tổng số 145 xã, phường, thị trấn của Ninh Bình. Đã có 2.800 hộ chăn nuôi phải tiêu hủy hơn 13.000 con lợn, tương đương hơn 900 tấn.