07/05/2021, 17:11

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, tỉnh Ninh Bình đã mua 30.000 liều vắc xin hỗ trợ các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành việc tiêm phòng trước ngày 15/5.