20/11/2020, 22:01

Ý tưởng về mô hình “Con nuôi Biên phòng” rất hiệu quả trong cả nước hiện nay được khởi nguồn từ Đồn biên phòng Thu Lũm, huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Mô hình này đã giúp rất nhiều em học sinh vùng cao, vùng biên giới khó khăn được đến trường.