19/09/2020, 19:59

Xuất khẩu giảm trong khi nhập khẩu tăng so với cùng kỳ tháng trước, do đó cán cân thương mại hàng hóa trong nửa đầu tháng 9 chỉ còn ghi nhận xuất siêu gần 973 triệu USD. Số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố.