19/06/2021, 08:23

Ngày 18/6, tất cả 193 thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết tái bổ nhiệm ông Antonio Guterres giữ cương vị Tổng Thư ký LHQ nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 2, bắt đầu từ ngày 1/1/2022. Ông Guterres đã tuyên thệ nhậm chức ngay sau khi Đại hội đồng LHQ thông qua quyết định bổ nhiệm trên.