15/10/2020, 22:11

Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.