16/10/2020, 20:36

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.