17/10/2020, 17:25

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, bức phá, phát triển, ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tinh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc.