21/10/2020, 11:38

Sáng 21/10, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn và Liên minh Minh bạch ngân sách đã phối hợp tổ chức hội thảo “Ngân sách nhà nước hỗ trợ Kinh tế tập thể, Hợp tác xã: khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn triển khai”.  Hội thảo  nhằm xác định giải pháp phát triển kinh tế tập thể song hành với quá trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025.