08/03/2021, 11:19

Với niềm đam mê nghiên cứu, sự nghiêm túc, tậm tâm trong công việc với các chất có hoạt tính sinh học với nguồn gốc thiên nhiên, các nhà khoa học nữ của Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có những thành tích xuất sắc trong việc tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao trong cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội.