04/05/2021, 13:37

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Phú Thọ, sau thời gian khẩn trương truy vết đã xác định ít nhất 34 trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh tại Hà Nội, Vĩnh Phúc. Kết quả truy vết toàn tỉnh đã có 353 F2 và 272 F3 liên quan đến các trường hợp mắc COVID 19.