21/07/2021, 21:53

Ngày 21/7, tại cuộc họp khẩn để xử lý tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân thành phố Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu Công ty cổ phần Cấp, thoát nước Phú Yên phối hợp với các đơn vị liên quan ưu tiên cấp nước cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19, khu cách ly tập trung, chậm nhất trong 2 ngày tới phải khắc phục tình trạng mất nước. Nguyên nhân gây mất nước trên diện rộng là do Nhà máy nước Tuy Hòa phải tạm dừng sản xuất.