29/04/2021, 07:03

Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2011 - 2021), Viện Nghiên cứu kinh thành công bố các thành tựu nghiên cứu trong 10 năm qua. Trong đó, công trình phục dựng 3D giải mã những bí ẩn về hình thái kiến trúc cung điện Thăng Long thời Lý (nay là khu di tích Hoàng thành Thăng Long, số 18 Hoàng Diệu, Hà Nội) gây chú ý ngay cả cho nhiều người trong giới.