20/10/2019, 06:40

Kể từ khi được chọn đăng cai World Cup 2022, Qatar đã thực hiện hàng loạt cải cách quy định lao động, đặc biệt trong lĩnh vực tuyển dụng lao động nước ngoài. Mới đây, chính phủ nước này đã ra thông báo sẽ bãi bỏ nhiều hạn chế vốn gây nhiều tranh cãi cho lao động nhập cư. Theo đó, Qatar sẽ bãi bỏ điều khoản quy định một số lao động phải có sự cho phép của nhà tuyển dụng mới được thay đổi công việc hay rời khỏi nước này. Ngoài ra, nội các nước này cũng thông qua luật mới liên quan đến mức lương tối thiểu và quy định mới nhằm tạo điều kiện cho lao động chuyển sang làm việc cho nhà tuyển dụng mới, cũng như dự luật bãi bỏ quy định về xin phép xuất cảnh. Chính phủ Qatar đã tạm thời ấn định mức lương tối thiểu 750 Riyal, tương đương hơn 200 USD/tháng. Dự kiến các đề xuất này sẽ được soạn thảo chính thức trong vòng khoảng 1 tháng và được ban hành thành luật vào cuối năm nay./.