13/06/2021, 21:23

Trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Công thương và được sự cho phép của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tiến hành thu mua, hỗ trợ tiêu thụ lượng lớn vải thiều cho nông dân Bắc Giang nhằm giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định kinh tế trong bối cảnh dịch COVID- 19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương này.