06/01/2021, 08:34

Năm 2020, Quảng Ninh nổi lên với nhiều thành tích cao như duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở 2 con số. Để đạt được điều này, việc giải ngân vốn đầu tư công được tỉnh Quảng Ninh coi là then chốt để thu hút đầu tư, tạo nền tảng phát triển kinh tế nhanh, bền vững.