25/09/2020, 21:58

Với phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”; huy động được nguồn lực lớn từ các thành phần kinh tế, trở thành giải pháp đột phá của tỉnh Quảng Ninh để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, giúp Quảng Ninh kết nối nhanh, đồng bộ với các tỉnh thành trong khu vực, là cầu nối giữa Việt Nam với các nước ASEAN và khu vực Đông Bắc Á.