18/11/2020, 08:33

Tỉnh Quảng Ninh đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho ngành nuôi trồng thủy sản, trong đó áp dụng công nghệ cao và kỹ thuật tiên tiến để nuôi tôm, từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân và doanh nghiệp.