23/02/2021, 13:04

Trong phiên họp đặc biệt diễn ra ngày 22/2, Quốc hội Gruzia đã bỏ phiếu thông qua nội các mới do Thủ tướng Irakli Garibashvili lãnh đạo, với 89 phiếu thuận và 2 phiếu chống.