21/10/2020, 09:17

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Nội dung được quan tâm trong dự án Luật này là chuyển đổi sang phương thức quản lý cư trú mới, tiến tới không dùng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.