05/09/2020, 12:01 hoangtien_vnews

Các trường mầm non tại Madrid (Tây Ban Nha) sử dụng những chú robot đặc biệt, thân thiện để kiểm tra nhanh về tình trạng sức khỏe của trẻ trước khi vào lớp.