29/09/2020, 07:11

Với mục tiêu giảm tác hại của ngành công nghiệp da thuộc tới môi trường, một người đàn ông ở Indonesia đã tìm ra cách sản xuất da từ sợi nấm.