27/11/2020, 17:56

Ngày 27/11 tại Hải Phòng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Phát triển sản xuất nông sản an toàn, liên kết tiêu thụ sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc”.