27/05/2020, 04:34

Tình trạng sạt lở, sụt lún đất tại tỉnh Tiền Giang đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới giao thông, sản xuất, đời sống của nhân dân.