29/04/2021, 11:07

Đợt hạn mặn lịch sử vào mùa khô năm 2020 – 2021 làm hàng ngàn hecta trồng sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang bị chết và suy kiệt. Sau thời gian dài xử lý, các vườn sầu riêng đang trong phục hồi, cho trái và tưởng như người nông dân sẽ có một vụ thu hoạch tốt để bù đắp thiệt hại thì bất ngờ xảy ra hiện tượng trái non bị rụng, khiến nhà vườn vô cùng lo lắng.