13/01/2021, 17:38

A-rập Xê-út vừa thông báo về kế hoạch ra mắt một thành phố sinh thái "không có ô tô, không có đường phố và không phát thải carbon". Thành phố này sẽ nằm tại khu kinh tế trị giá 500 tỷ USD nhằm mục đích đa dạng hóa nền kinh tế ở quốc gia Trung Đông này.