13/11/2020, 14:39

Đảo quốc Sư tử đã quyết định sẽ cấp thị thực mới nhằm thu hút 500 doanh nhân và chuyên gia đã đóng góp cho hệ sinh thái công nghệ toàn cầu có tên gọi Tech.Pass.