21/10/2020, 09:12

Công tác khắc phục ảnh hưởng của triều cường và nước dâng cao tại các địa phương trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt triều cường vừa qua vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, nền đất yếu và thời tiết bất lợi.